Клаустрофобија ДОО


ПОЛИТИКА ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Враќањето на платени износи за резервација е можно со претходно известување најмалку 6 часа пред закажаниот термин.

Парите ке бидат исклучиво вратени на корисникот кој го направил плакањето преку нашата веб страна www.thecube.mk и тоа во рок од 7 дена. Вракањето доколку е можно ке биде направено на истата картичка со која е платено или на трансакциска сметка на корисникот.

Исто така постои можност за презакажување на терминот по заеднички договор помеѓу корисникот и Клаустрофобија Доо.